top of page

CILJEVI UDRUGE

Cilj udruge je zastupanje interesa hrvatskih građana ulagatelja u obvezne mirovinske fondove, aktivno zagovaranje interesa osiguranika i kapitalizacije individualne mirovinske štednje hrvatskih građana, uspostava platforme dijaloga zainteresiranih sudionika – radnika (osiguravatelja), poslodavca, fondova i države, povećanje svijesti građana o postojanju individualne mirovinske štednje i ulozi mirovinskih fondova, izgradnja i unapređenje svijesti građana kao udjeličara u mirovinskim fondovima  te povećanje informiranosti i educiranosti građana o mogućnostima koje im odabirom 2. i 3. stupa mirovinskog osiguranja stoje na raspolaganju.

 

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, a Udruga će se financirati donacijama, dok se članstvo u Udruzi ne naplaćuje. 

O udruzi: About Us

OSNIVAČKI ODBOR

1. MARKO RAKAR

2. IVICA MAMIĆ

3. ANĐA REDŽIĆ

4. IVAN ĆEVIZOVIĆ

5. ANDREJ GRUBIŠIĆ

6. LUCIJA ŠKRTIĆ

7. BRANKO ŠKARICA

8. MARTINA PRENKAJ

9. ANKICA MAMIĆ

10. NATAŠA CESAREC SALOPEK

11. MANUELA ĆELIĆ MARUŠIĆ

12. STANA LUKIĆ

13. VEDRANA PRIBIČEVIĆ

14. JOŠKO MARIĆ

Ekonomski savjet Udruge

1. Andrej Grubišić

2. Vedrana Pribičević

3. Predrag Bejaković

4. Sandra Ferenčak

5. Hrvoje Japunčić

6. Hrvoje Serdarušić

7. Damir Vanđelić

8. Vuk Vuković

9. Marija Zuber

STATUT UDRUGE

Ovdje možete preuzeti dokument:

O udruzi: Text
O udruzi: Text
bottom of page